Đảng bộ huyện Triệu Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ huyện Triệu Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ huyện Triệu Sơn có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 441 chi bộ và trên 12.300 đảng viên. Trong...

7 liên quan

Đôi điều về 'đảng viên 76'

Đôi điều về 'đảng viên 76'

'Đảng viên 76' - là cách các chi bộ cơ sở gọi các đảng viên công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị...

7 liên quan

Tham gia sinh hoạt chi bộ tại nơi cư trú, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nhiều nội dung

Tham gia sinh hoạt chi bộ tại nơi cư trú, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nhiều nội dung

Tham gia sinh hoạt chi bộ tại khối 4, phường Trường Thi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã lưu ý, nhắc nhở...

7 liên quan

Phát huy vai trò của 'đảng viên 76' ở Như Thanh

Đảng bộ huyện Như Thanh hiện có 4.465 đảng viên thuộc 43 tổ chức cơ sở đảng với 320 chi bộ trực thuộc. Trong...

7 liên quan

Kinh nghiệm quản lý chi bộ đông đảng viên

Trên địa bàn TP. Vinh hiện nay không ít chi bộ có số lượng đảng viên trên 100 đồng chí. Bên cạnh những thuận...

7 liên quan