Hà Nội xử lý nghiêm những trường học 'tự gắn mác' quốc tế

Hà Nội xử lý nghiêm những trường học 'tự gắn mác' quốc tế

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội mới chỉ có 11 trường quốc tế, các trường học 'tự gắn mác' quốc tế sẽ bị...

14 liên quan

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các trường 'tự gắn mác' quốc tế

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các trường 'tự gắn mác' quốc tế

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố công khai tên các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài, giảng dạy...

14 liên quan

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: Sẽ công khai tên các trường có yếu tố nước ngoài

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố công khai tên các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài, giảng dạy...

14 liên quan

Trường gắn mác 'quốc tế': Bộ nói 'không đúng', luật sư bảo 'không sai'

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định, trường tự gán mác 'quốc tế' là không đúng so với quy định. Tuy...

14 liên quan

Vì sao Gateway và nhiều trường tự gắn mác quốc tế thời gian dài nhưng không bị 'tuýt còi'?

Nhiều trường ngoài công lập tự quảng cáo hình ảnh, thu hút học sinh bằng cách gắn mác quốc tế, nhưng vì sao...

14 liên quan

Vì sao trường gắn mác quốc tế hoạt động tràn lan, không bị tuýt còi?

Hiện nay có rất nhiều trường tự xưng 'quốc tế' hoặc được cấp phép hoạt động nhưng bản chất không phải như vậy.

14 liên quan

Hà Nội có bao nhiêu trường quốc tế chuẩn?

LS Đặng Văn Cường cho biết, chỉ một số trường đặc biệt được mở ra vì mục đích ngoại giao mới thực sự được...

14 liên quan

Không chỉ Gateway, hàng loạt trường gắn mác quốc tế, 'câu' học sinh

Theo luật không có trường quốc tế nhưng nhiều trường ngoài công lập tự quảng cáo hình ảnh, thu hút học sinh...

14 liên quan

Thế nào là trường quốc tế?

Định nghĩa thế nào là trường quốc tế? Bao nhiêu phần trăm yếu tố nước ngoài trong bài giảng song ngữ? bao...

14 liên quan

Tên trường quốc tế được quy định như thế nào?

Luật không có định nghĩa 'trường quốc tế', hiện ở Việt Nam nhiều trường có chữ 'quốc tế' gắn kèm.

14 liên quan

Nhập nhèm tên gọi 'trường quốc tế'

Đánh vào tâm lý muốn tìm trường có cơ sở vật chất tốt, có môi trường quốc tế, được học với giáo viên nước...

14 liên quan

Việt Nam chưa có quy định thế nào là trường quốc tế?

Thực trạng giáo dục hiện nay cho thấy, việc đưa chữ 'quốc tế' vào đang là một phong trào và đánh vào tâm lý...

14 liên quan