Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định dưới đây quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108783&sub=68&top=40