Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 10 quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định theo Luật Công nghệ cao và Luật Đầu tư. Đồng thời đáp ứng các tiêu chí: Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 70% tổng doanh thu thuần hàng năm của doanh nghiệp; .....

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 10 quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định theo Luật Công nghệ cao và Luật Đầu tư. Đồng thời đáp ứng các tiêu chí: Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 70% tổng doanh thu thuần hàng năm của doanh nghiệp; tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp, chi hoạt động đào tạo, hỗ trợ đào tạo cho lao động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp đạt mức cho phép; tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của doanh nghiệp trên tổng số lao động đạt các mức nhất định...

Quyết định 10 có hiệu lực từ ngày 30-4-2021.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202105/quy-dinh-tieu-chi-xac-dinh-doanh-nghiep-cong-nghe-cao-8214982/