Quy định UBND TP.Hà Nội có không quá 4 Phó Chánh VP

Gốc
Theo Thông tư liên tịch của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ, số lượng Phó Chánh Văn phòng của UBND cấp tỉnh không quá 3, riêng TP.Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không quá 4.

Quy định UBND TP.Hà Nội có không quá 4 Phó Chánh VP - Ảnh 1

Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND TP.Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Hôm nay, 24.10, thông tin từ Chính phủ cho hay Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) là cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng...

Thông tư cũng quy định, Văn phòng UBND tỉnh còn có chức năng tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND cấp tỉnh; phục vụ hoạt động của UBND cấp tỉnh; tiếp nhận, xử lý, trình UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến).

Ngoài quy định chức năng đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành và quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, Thông tư này còn quy định về số lượng Phó Chánh Văn phòng.

Cụ thể, lãnh đạo Văn phòng UBND cấp tỉnh gồm có Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó Chánh Văn phòng. Riêng Văn phòng UBND thành phố Hà Nội và Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 4 Phó Chánh Văn phòng.

Về cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND cấp tỉnh gồm: Đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Cụ thể, đơn vị hành chính gồm các phòng, ban: 1- Phòng Tổng hợp; 2- Phòng Kinh tế; 3- Phòng Khoa giáo - Văn xã; 4- Phòng Nội chính; 5- Phòng Hành chính - Tổ chức; 6- Phòng Quản trị - Tài vụ; 7- Ban Tiếp công dân tỉnh; 9- Phòng đặc thù.

Đối với địa phương không đủ tiêu chí thành lập Sở Ngoại vụ thì thành lập Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh. Đối với địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chưa đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc thì thành lập Phòng Dân tộc hoặc bố trí công chức chuyên trách làm công tác dân tộc thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Ngoài các Phòng nói trên, Văn phòng UBND cấp tỉnh được thành lập thêm không quá 2 Phòng; riêng Văn phòng UBND thành phố Hà Nội và Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập thêm không quá 3 Phòng.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm: Nhà khách; đơn vị sự nghiệp khác do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do cấp có thẩm quyền giao.

Đối với Văn phòng UBND cấp tỉnh có số lượng Phó Chánh Văn phòng vượt quá quy định tại Thông tư liên tịch này (tính đến ngày 15.12.2015) thì được giữ nguyên nhằm đảm bảo ổn định. Chỉ được bổ sung Phó Chánh Văn phòng khi số lượng ít hơn theo quy định của Thông tư liên tịch này.

Tuệ Minh

Tin nóng

Tin mới