Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Gốc
(Chinhphu.vn) – Ông Trần Phong (tranphong334@...) hỏi: Hiện nay khi thu hồi đất nông nghiệp để làm tuyến lộ giao thông nông thôn thì các hộ dân có được bồi thường, hỗ trợ không và nếu được thì chế độ bồi thường như thế nào?

Về bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp, đất vườn... Trường hợp được tái định cư khi thu hồi đất Bồi thường nhà ở bị phá dỡ khi thu hồi... Trường hợp nào được bồi thường khi thu hồi đất?

Về vấn đề này, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trả lời ông Trần Phong như sau:

Do câu hỏi ông không nêu rõ nguồn gốc đất nông nghiệp bị thu hồi và đối tượng đang sử dụng đất nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có căn cứ trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, căn cứ các quy định tại Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ; Điều 44, 45 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ; Điều 16, 20, 21, 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP , đất nông nghiệp do hộ gia đình đang sử dụng khi Nhà nước thu hồi đất mà đủ điều kiện được bồi thường thì sẽ bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng, trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng.

Đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, tùy theo từng loại đất nông nghiệp bị thu hồi Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 21 hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Tin nóng

Tin mới