Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định về chuyển quyền sử dụng đất của các thành viên trong gia đình

Gốc

NDĐT- Bộ Tài chính ngày 21-7 đã ban hành Thông tư số 66 hướng dẫn việc chuyển quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong gia đình. Trong đó quy định cụ thể về việc chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127292&sub=68&top=40