Quy định về kiểm định xe cơ giới

Gốc
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 114/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

CôngThương - Cụ thể khi kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đang lưu hành, tổ chức, cá nhân phải đóng mức phí cơ bản là 560.000 đồng/xe đối với xe ô tô tải, đoàn xe ô tô có trọng tải trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng; 350.000 đồng/xe đối với xe ô tô tải, đoàn xe ô tô có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo; 350.000 đồng/xe đối với xe ô tô khác trên 40 ghế, xe buýt; 320.000 đồng/xe đối với xe ô tô khách từ 25 đến 40 ghế; 280.000 đồng/xe đối với xe ô tô khách từ 10 ghế đến 24 ghế và 240.000 đồng/xe đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương,v.v…

Bên cạnh đó, thông tư số cũng quy định những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sửa chữa để kiểm định lại những hạng mục không đạt tiêu chuẩn. Mức phí trong trường hợp này được quy định như sau: Những xe được kiểm định lại trong 01 ngày và số lần kiểm định lại không quá 2 lần được miễn phí, những xe kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức phí cơ bản; những xe được tiến hành kiểm định lại sau 1 ngày và trong thời hạn 7 ngày thì được tính phí từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức phí cơ bản; những xe phải kiểm định lại sau thời hạn 7 ngày được tính như kiểm định lần đầu. Cơ quan đăng kiểm Việt Nam thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng theo quy định.

Ngoài ra, trong trường hợp kiểm định xe cơ giới để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tạm thời thì mức thu bằng 100% mức phí cơ bản; kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức phí thỏa thuận nhưng không được vượt quá 03 lần mức phí cơ bản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013, đồng thời bãi bỏ các quy định trước đây về mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

Nguyễn Hương

PHẢN HỒI

Tin nóng

Tin mới