Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định về nghi lễ đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định về nghi lễ đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài thăm chính thức

Đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài thăm chính thức

Dự thảo Thông tư này quy định về nghi lễ đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, bao gồm:

a- Đón, tiếp các đoàn khách Bộ Quốc phòng, Quân đội nước ngoài thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ, thăm cá nhân, quá cảnh.

b- Nghi lễ tiễn, đón đoàn Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam đi thăm, làm việc, dự hội nghị quốc tế ở nước ngoài.

c- Thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi.

d- Nghi thức dành cho Tùy viên Quân sự nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp đặc biệt, cơ quan chủ trì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chúc, áp dụng các nghi lễ đón, tiếp cho đối tượng khách khác.

Dự thảo đề xuất nguyên tắc thực hiện nghi lễ đối ngoại như sau: Việc tổ chức nghi lễ đối ngoại phải được thực hiện thống nhất trong toàn quân, phục vụ yêu cầu chính trị, phù hợp với các quy định của Nghị định 18/2022/NĐ-CP, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. Thực hiện nghi lễ đối ngoại phải bảo đảm đối đẳng, có đi có lại. Chú trọng xử lý các khác biệt giữa hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa Việt Nam với hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa nước khách. Các trường hợp đặc biệt phải được thực hiện theo kế hoạch riêng và được cấp có thẩm quyền quyết định.

Về thư chúc mừng, chia buồn, thăm hỏi, dự thảo đề xuất: Cục Đối ngoại chủ trì kiến nghị và dự thảo thư chúc mừng, thư chia buồn, thư thăm hỏi trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (hoặc Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, hoặc Thủ trưởng Tổng cục Chính trị) ký duyệt gửi các đối tác đồng cấp.

Các Tư lệnh Quân khu giáp biên, Chủ nhiệm, Tổng cục trưởng các Tổng cục (có quan hệ với các đối tác đồng cấp nước ngoài), Tư lệnh các Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Đối ngoại ký duyệt thư chúc mừng, thư chia buồn, thư thăm hỏi tới các đối tác quan hệ đồng cấp.

Công thư do Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại nước ngoài ban hành: Thực hiện thống nhất theo quy định của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

Công thư chỉ được chuyển qua kênh chính thức, bản sao lưu tại Văn phòng Bộ Quốc phòng (hoặc Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu hoặc Văn phòng Tổng cục Chính trị), Cục Đối ngoại và cơ quan, đơn vị chủ quản.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Tuyết Lạc