Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT - Chính phủ mới ban hành Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi và được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường các hồ chứa.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134440&sub=68&top=40