Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định về quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Theo TTXVN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/quy-dinh-ve-quyen-mien-tru-doi-voi-dai-bieu-quoc-hoi-post218608.gd