Quy định về tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động

Gốc
Lực lượng Cảnh sát cơ động có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát.

Đây là một trong những nội dung tại Thông tư số 58/2015/TT-BCA quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát cơ động của Bộ Công an.

Thông tư quy định, nguyên tắc của hoạt động tuần tra, kiểm soát là kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật; chủ động trấn áp người có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phải sử dụng phù hiệu, trang phục theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Nghiêm cấm lợi dụng tuần tra, kiểm soát để sách nhiễu, gây phiền hà nhân dân, xâm hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện hành vi làm trái pháp luật khác.

Quy định về tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động - Ảnh 1

Lực lượng cảnh sát cơ động

Nhiệm vụ và quyền hạn

Thông tư nêu rõ, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát có nhiệm vụ: Chấp hành nghiêm sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm khác; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ có quyền hạn: kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo thẩm quyền; áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật; yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật, động vật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an; thực hiện quyền hạn khác theo quy định.

Ngoài ra, việc kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu được tiến hành trong các trường hợp như: a- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; b- Khi có căn cứ để cho rằng trong người, phương tiện có cất giấu đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, nếu không khám ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện đó bị tẩu tán, tiêu hủy; c- Khi phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, bị truy tìm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2015.

Minh Hoàng

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới