Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chính phủ mới ban hành Nghị định quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định gồm bốn chương, 21 điều, áp dụng cho các đối tượng là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam có sử dụng người nước ngoài.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118618&sub=68&top=40