Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

Gốc
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú". Nghị định áp dụng đối với các cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật cơ sở; cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do (hát, múa, nhạc, sân khấu...; đạo diễn tác phẩm tuồng; chèo; cải lương...; người làm âm thanh trong tác phẩm điện ảnh, truyền hình và sân khấu...).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú". Nghị định áp dụng đối với các cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật cơ sở; cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do (hát, múa, nhạc, sân khấu...; đạo diễn tác phẩm tuồng; chèo; cải lương...; người làm âm thanh trong tác phẩm điện ảnh, truyền hình và sân khấu...).

Các đối tượng trên được xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" khi đạt bốn tiêu chuẩn quy định trong Nghị định. Với danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", tiêu chuẩn về thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp phải từ 20 năm trở lên (riêng xiếc, múa, thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên); phải đáp ứng điều kiện đã được tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" và có ít nhất hai giải Vàng quốc gia sau khi được tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú"...

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-11-2014.

Tin nóng

Tin mới