Hỏi:

small_6157.jpg Quy định viết hóa đơn GTGT rất rườm rà, khó khăn cho DN bán lẻ? Quy định viết hóa đơn GTGT rất rườm rà, khó khăn cho DN bán lẻ? Trả lời: Về quy định viết hóa đơn GTGT: Tại điểm 1, mục VI, phần B Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ 89/2002/NĐ-CP có quy định: "1.1. Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. 1.2. Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Khi lập hóa đơn, bên bán phải phản ánh đầy đủ các nội dung, chi tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái quy phải. Việc lập hóa đơn có thể viết bằng tay, đánh máy 1 lần in sang các liên có nội dung như nhau. Trường hợp viết sai cần hủy bỏ hóa đơn thì gạch chéo để hủy bỏ và không được xé rời khỏi quyển hóa đơn và phải lưu đầy đủ các liên của số hóa đơn". Trường hợp bán lẻ hàng hóa, BTC đã có hướng dẫn tại tiết a, điểm 1.4, mục VI, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên.