Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT). Đối tượng áp dụng Nghị định là các cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật cơ sở và các cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do.

Theo đó, để được xét tặng danh hiệu NSƯT phải bảo đảm bốn tiêu chuẩn: 1 - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương. 2 - Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; có tài năng nghệ thuật xuất sắc; có uy tín nghề nghiệp; được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ. 3 - Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa, thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 10 năm trở lên. 4 - Có ít nhất hai giải vàng quốc gia hoặc một giải vàng quốc gia và hai giải bạc quốc gia. Đối với danh hiệu NSND, cá nhân được xét tặng phải có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp dài hơn 20 năm trở lên, riêng với Múa và Xiếc là 15 năm trở lên, đồng thời đáp ứng điều kiện đã được tặng danh hiệu NSƯT và có ít nhất hai giải vàng quốc gia sau khi được tặng danh hiệu NSƯT. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11-2014.