Quy hoạch các giải pháp chống ngập cho TP Hồ Chí Minh

Gốc
Dưới đây là toàn văn báo cáo Quy hoạch thủy lợi phục vụ việc tìm kiếm giải pháp chống ngập lụt cho TPHCM. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp

Tin nóng

Tin mới