Quy hoạch chi tiết 1/2.000: Lại lỡ hẹn

Lời hứa đầu tiên vào cuối năm 2007. Lần thứ hai vào cuối quý I/2008. Lần thứ ba vào giữa năm 2008. Hiện các quận, huyện mới phê duyệt 10% tổng số đồ án...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/09/11/091005/10145