KTĐT - Ngày 16/10/2009, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội đã công bố và bàn giao quy hoạch chi tiết quận Tây Hồ, tỷ lệ 1/2000, phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho UBND quận Tây Hồ.

Theo quyết định phê duyệt của UBND thành phố, phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật này ra đời trên cơ sở các chỉ tiêu quy hoạch của quy hoạch chi tiết quận Tây Hồ (phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt, nghiên cứu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phục vụ yêu cầu phát triển đô thị trong địa bàn quận.Nội dung các phần quy hoạch chi tiết bao gồm các phần hạ tầng như hệ thống thoát nước mưa, mạng lưới cấp nước sạch, hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường, quy hoạch cấp điện và thông tin bưu điện... Xây dựng mới một số công trình, đập điều tiết… thoát nước mưa Hệ thống thoát nước mưa của quận sẽ được xây dựng riêng cho khu vực mới, riêng khu vực đã xây dựng, làng xóm cũ sử dụng hệ thống cống nửa chung nửa riêng phù hợp với đặc điểm của từng khu vực. Toàn bộ quận được chia thành bốn khu vực thoát nước như phần phía Tây quận thuộc các phường Phú Thượng, Xuân La, được thoát tự chảy ra sông Nhuệ (khi mực nước sông Nhuệ thấp), khi mực nước cao, một phần nước sẽ được bơm ra cả sông Hồng. Phần phía Nam quận thuộc phường Bưởi, phường Thụy Khuê thoát theo mương Thụy Khuê vào sông Tô Lịch (mương Thụy Khuê sẽ được cống hóa). Phần đất ven Hồ Tây thuộc các phường Xuân La, Nhật Tân, Quảng An, Yên Phụ, Tứ Liên thoát vào Hồ Tây. Phần ngoài đê sông Hồng thoát ra sông Hồng. Để phục vụ cho việc thoát nước mưa, hệ thống mương thoát nước sẽ được cải tạo trên cơ sở mương tiêu thủy nông hiện có. Xây dựng một số công trình, đập điều tiết, cống điều tiết... tại khu vực xây mới. Đối với khu vực cũ, khắc phục tình trạng chênh lệch về độ cao giữa các khu vực bằng cách tạo các khu đệm chuyển tiếp, xây dựng trạm bơm cục bộ... Mạng lưới đường ống cấp nước, ngoài các ống truyền dẫn hiện co, sẽ xây dựng thêm một số tuyến ống mới để hoàn thiện mạng vòng khép kín mạng lưới đường ống truyền dẫn trên địa bàn quận như tuyến ống trên trục đường chính của khu đô thị Nam Thăng Long, tuyến ống trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường Nguyễn Hoàng Tôn), tuyến ống trong khu đô thị mới Tây Hồ Tây... Mỗi khu vực sẽ có một trạm xử lý nước thải Giải pháp thoát nước thải được xây dựng trên nguyên tắc về lâu dài sẽ xử lý tách nước thải qua hệ thống cống bao và theo hệ thống cống nước thải riêng đưa về các trạm xử lý nước thải của khu vực. Hệ thống thoát nước thải cũng được chia thành 5 khu vực kèm với các trạm xử lý sẽ được xây dựng như khu vực một gồm phường Phú Thượng và một phần phường Xuân La trạm xử lý sẽ được xây dựng ở phía Bắc khu đô thị Nam Thăng Long. Khu vực hai gồm phường Xuân La, một phần Phú Thượng và Bưởi, xử lý tại trạm xử lý Cổ Nhuế và trạm tây Sông Nhuệ sẽ được xây dựng trên địa bàn huyện Từ Liêm. Khu vực phường Quảng An, Nhật Tân và một phần các phường khác trạm xử lý sẽ được xây dựng tại khu vực Đầm Bảy (thuộc dự án xây dựng HTKTXQ Hồ Tây). Khu vực phường Thụy Khuê, một phần phường Bưởi trong quá trình quá độ thoát chung với hệ thống thoát nước mưa. Khu vực ngoài đê sông Hồng trước mắt được xử lý qua bể tự hoại xây dựng trong công trình và thoát chung vào hệ thống thoát nước mưa. Sau đó giải pháp thoát nước thải sẽ được nghiên cứu cho phù hợp với quy hoạch phát triển khu vực sông Hồng... Việc vệ sinh môi trường cũng được quy hoạch theo hướng phân loại rác thải ngay từ nguồn. Với các nghĩa trang và nghĩa địa hiện có của quận, hạn chế chôn mới và từng bước di chuyển đến nghĩa trang tập trung của thành phố... Minh Hiền