Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy hoạch đúng người

Thời gian qua Đảng, Nhà nước, các ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, trong đó có cả sự nể nang, đại khái, dẫn đến một số địa phương, đơn vị vẫn quy hoạch cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bằng cấp, cán bộ không thể hiện được năng lực thực tế ở vị trí quản lý sau khi bổ nhiệm.

Tại Thanh Hóa, các ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo đúng Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, vẫn còn địa phương, đơn vị thực hiện không đảm bảo tiến độ, quy hoạch chưa thật sự bám sát tình hình cán bộ, chưa sát với chức danh cán bộ đảm nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị giao ban toàn tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức mới đây, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu quá trình quy hoạch phải tuân thủ đúng quy định, quy trình, bảo đảm khách quan, dân chủ. Người được đưa vào quy hoạch phải thật sự xứng đáng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không vì ý đồ cá nhân để đưa người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch. Đặc biệt, cần làm rất kỹ việc thẩm tra tiêu chuẩn chính trị, hồ sơ cán bộ, nhất là bằng cấp...

Quy hoạch cán bộ là khâu trọng yếu của công tác cán bộ. Muốn có cán bộ tốt, công tác quy hoạch phải đi trước, chọn lựa ra “hạt giống tốt”, bảo đảm cán bộ sau khi được quy hoạch tiếp tục phấn đấu, sau khi bổ nhiệm khẳng định được năng lực bản thân. Vì vậy khâu quy hoạch cán bộ cần được các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Cán bộ được quy hoạch không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn theo yêu cầu chức danh, mà quan trọng hơn là phải xem xét thấu đáo, kỹ càng, nhằm đảm bảo được các phẩm chất chính trị, đạo đức, khả năng phát triển, không vì nể nang hoặc bị chi phối bởi tư tưởng quy hoạch nhiều để dễ chọn lựa sau này, dẫn đến quy hoạch ồ ạt, để “lọt” những cán bộ không đảm bảo yêu cầu vào quy hoạch.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị với những yêu cầu rất cao, vì vậy công tác cán bộ càng có vai trò quan trọng. Quy hoạch, bổ nhiệm được nguồn cán bộ tốt sẽ tạo ra sức mạnh cho nguồn nhân lực để gánh vác nhiệm vụ mà tỉnh đang hướng tới.

Tuệ Minh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/quy-hoach-dung-nguoi/162593.htm