(CATP) Tính tới thời điểm này, người dân 12 quận nội thành mới chỉ có khoảng 230ha đất dành cho công viên cây xanh trên tổng số 600km2 diện tích đất nội thành.