Quy hoạch khu kinh tế Vân Đồn là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Gốc
Khu kinh tế Vân Đồn được quy hoạch trở thành một đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Quy hoạch khu kinh tế Vân Đồn là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt - Ảnh 1

Ngày 17.7, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và lập lại quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để thực hiện; nhất trí về nguyên tắc việc lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch.

Chí Hiếu

Tin nóng

Tin mới