Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Gốc

Bộ Công Thương vừa tiếp tục có Văn bản xin ý kiến các Bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-204551.htm