Quy hoạch tổng thể bảo vệ thành cổ Luy Lâu

Gốc
NDĐT- Ngày 5-8, sau khi kiểm tra hiện trạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia thành cổ Luy Lâu ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bị xâm hại như các phương tiện thông tin đại chúng nêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương quy hoạch tổng thể, cắm mốc giới khoanh vùng giữ nguyên hiện trạng nhằm bảo vệ khu di tích thành cổ Luy Lâu.

Việc quy hoạch tổng thể khu di tích thực hiện trong vòng hai tháng.

Khu di tích lịch sử thành cổ Luy Lâu được công nhận từ di tích văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964 hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa. Năm 1999 tỉnh đã có chủ trương lập dự án quy hoạch. Hiện trạng hiện hữa trong khu di tích có hai công trình là chùa Phi Tướng và đền thờ Sỹ Nhiếp, tuy nhiên các công trình này ngày càng xuống cấp.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ ưu tiên bố trí kinh phí chống xuống cấp dành cho di tích trong năm 2014, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổng rà soát các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn nhằm chống xâm hại di tích và quản lý có hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích.

Theo thống kê, tỉnh Bắc Ninh có 1.259 di tích lịch sử văn hóa, có 496 di tích được nhà nước xếp hạng, trong đó 194 di tích xếp hạng quốc gia, 302 di tích xếp hạng tỉnh.

Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho việc trùng tu, nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa.

PHAN THÁI SƠN

Tin nóng

Tin mới