Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết rà soát, xử lý các dự án treo, chậm tiến độ

Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết rà soát, xử lý các dự án treo, chậm tiến độ

Quảng Bình cương quyết thu hồi đất đối với dự án chậm xây dựng

Quảng Bình cương quyết thu hồi đất đối với dự án chậm xây dựng

Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ

Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng 'dự án treo'

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng 'dự án treo'

Trả lời chất vấn, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ

Trả lời chất vấn, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ

Kiến nghị thu hồi dự án treo, chậm tiến độ nhiều năm ở Nghệ An

Kiến nghị thu hồi dự án treo, chậm tiến độ nhiều năm ở Nghệ An

Loạt dự án chậm tiến độ, nợ thuế của Nghệ An bị 'khai tử'

Loạt dự án chậm tiến độ, nợ thuế của Nghệ An bị 'khai tử'

Phó Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

Phó Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

Diễn đàn kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An: Đề xuất giải pháp đối với dự án treo và về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Diễn đàn kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An: Đề xuất giải pháp đối với dự án treo và về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Diễn đàn kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An: Đề xuất giải pháp đối với dự án treo và về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Diễn đàn kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An: Đề xuất giải pháp đối với dự án treo và về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Diễn đàn kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An: Đề xuất giải pháp đối với dự án treo và về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

120 chủ đầu tư tại Nghệ An nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng

120 chủ đầu tư tại Nghệ An nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng

Duy trì đà tăng trưởng, GRDP Nghệ An tăng vượt kịch bản dự kiến

Duy trì đà tăng trưởng, GRDP Nghệ An tăng vượt kịch bản dự kiến

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Địa phương quyết mạnh tay với dự án treo

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Địa phương quyết mạnh tay với dự án treo