QĐND Online - Ngày 6-9, tại Vĩnh Phúc, đã diễn ra Hội nghị Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội. Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Ngày 5-5-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”. Theo đó, Vùng Thủ đô Hà Nội gồm có 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là: Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình; có tổng diện tích 13.428 km2, dân số gần 13 triệu người, với đô thị trung tâm là Thủ đô Hà Nội. Ngày 29-5-2008 Quốc hội khóa XII thông qua Nghị quyết mở rộng Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích 3.444 km2. Để bảo đảm sự phát triển tương xứng trong Vùng sau khi đô thị trung tâm là Thủ đô Hà Nội được mở rộng, Vùng Thủ đô được mở rộng thêm 3 tỉnh mới là: Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang, với tổng diện tích toàn Vùng là 24.315 km2, quy mô dân số xấp xỉ 17,5 triệu người (năm 2012), chiếm 19,1% dân số cả nước.

Quang cảnh hội nghị

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cảnh báo nguy cơ xói mòn, mất dần văn hóa đặc thù ở các vùng, địa phương. Còn có tình trạng số liệu trong báo cáo sơ bộ chưa được tin cậy. Bên cạnh đó, tái cơ cấu đầu tư cần phải xem xét, ngân sách Nhà nước có hạn, trong khi để thưc hiện quy hoạch phải có nguồn vốn rất lớn.

Tại đây, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, đề xuất mô hình Ban chỉ đạo hợp lý, hoạt động hiệu quả hơn, có tác dụng điều hành tốt hơn. Cần đưa ra tiêu chuẩn, tiêu chí và quy chế quản lý quy hoạch, để có một quy hoạch bền vững, lâu dài, nhất quán. Bộ Xây dựng chỉ đạo Tư vấn hoàn thành báo cáo, để đến cuối năm Ban chỉ đạo tiếp tục cho ý kiến, hội đồng thẩm định xem xét, sau đó trình Chính phủ phê duyệt. Các Bộ ngành, địa phương cần phối hợp để xây dựng quy hoạch chuyên ngành phù hợp với quy hoạch vùng. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế để thu hút các nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

Tin, ảnh: MẠNH HƯNG