Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quỳ Hợp bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống

ND-  Huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) là nơi sinh sống của cộng đồng ba dân tộc anh em Kinh, Thái, Thổ. Những năm vừa qua, Quỳ Hợp đặc biệt coi trọng việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108072&sub=80&top=43