(ĐTCK-online) CTCP Tập đoàn HIPT (HIG - UPCoM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2010. Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 88,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,31 tỷ đồng.

Được biết, năm 2009, Công ty đạt doanh thu thuần 699,88 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2008 và hoàn thành 69,99% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 61,1 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước đó và hoàn thành 89,85% kế hoạch năm. Công ty hiện có vốn điều lệ 150,43 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính là buôn bán hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông...