(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tốc độ tăng GDP của quý I/2010 đạt kết quả khá khả quan, tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2009.

GDP quý I/2010 tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP của cùng kỳ năm 2009 (tăng 3,1%) và cũng cao hơn GDP quý 2/2009 (4,46%), nhưng thấp hơn tăng trưởng GDP quý 4/2009 (6,9%); quý 3/2009 (6,04%). Theo quy luật nhiều năm qua, quý đầu năm thường có tốc độ tăng GDP thấp hơn so với cuối năm. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đóng góp nhiều nhất vào mức tăng GDP của quý đầu năm 2010 là khu vực dịch vụ (tăng 6,64%); tiếp theo là công nghiệp và xây dựng (5,65%) và nông, lâm, ngư nghiệp (3,45%). Năm ngoái, khu vực dịch vụ chỉ tăng 5,4%, công nghiệp và xây dựng tăng 1,5% và nông, lâm, ngư nghiệp tăng rất thấp (0,5%) trong quý I/2009. Tương ứng với các khu vực trên, trong 3 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trong quý I đạt 24,1%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,6%. Đây là những kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, theo số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch xuất khẩu quý I/2010 vẫn giảm (-1,6%) so với cùng kỳ năm 2009. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu lại tăng mạnh tới 37,6%. Về giá trị, trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14 tỷ USD còn kim ngạch nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, thâm hụt thương mại 3,5 tỷ USD. Nhiều chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân của tình trạng nhập siêu này là nền kinh tế nước ta thiếu các ngành công nghiệp phụ trợ nên phải nhập khẩu để có yếu tố đầu vào cho sản xuất. Thắng Huy