Quý I/2020, hoàn thành dự án cải tạo khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm

Gốc
UBND Thành phố mới ban hành Thông báo số 1061/TB-UBND nêu kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm quán triệt và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu và định hướng chỉ đạo của Thành phố về việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Thời gian gần đây, nhiều vị trí bờ kè bị xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người dân và du khách tham quan

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu trong quá trình, cải tạo, chỉn trang phải đảm bảo giữ nguyên diện tích mặt hồ; hoạt động và kết quả xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm phải đảm bảo chuẩn mực về trình tự, thủ tục, chất lượng của trang thiết bị, vật liệu, kỹ thuật thi công, xây dựng… đúng với phương án thiết kế, phương án thi công đã được phê duyệt.

Phương án, biện pháp thi công phải được tiến hành một cách thận trọng, tỉ mỉ, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa các hệ thống kỹ thuật và tiến độ thi công, đảm bảo môi trường cảnh quan, hoạt động của người dân; báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, hoàn chỉnh dự án, thiết kế, phương án thi công, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/9/2019 trước khi phê duyệt; đảm bảo hoàn thành Dự án trong quý I/2020.