Quý I giải ngân vốn FDI đạt 2,5 tỷ USD

Gốc
ND - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 3 đạt 1,4 tỷ USD, nâng tổng số vốn FDI giải ngân trong quý I-2010 đạt khoảng 2,5 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về vốn FDI đăng ký, tháng 3, cả nước thu hút khoảng 358 triệu USD. Tính chung ba tháng đầu năm, đã có tổng số 139 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới là 1,924 tỷ USD, bằng 59,1% về số dự án và 59,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2009. Cũng trong ba tháng qua, đã có 41 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký đạt 215 triệu USD, bằng 51,3% về số dự án nhưng chỉ tương đương 5,2% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, thu hút vốn FDI cả cấp mới và tăng thêm trong quý I đạt 2,14 tỷ USD, bằng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tin nóng

Tin mới