Ngay trong quý I/2017, Hà Nội sẽ triển khai cung cấp 120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với lộ trình 3 đợt. Thông tin này được bà Phan Lan Tú – Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội chính thức công bố tại buổi gặp mặt báo chí Xuân Đinh Dậu 2017 do Sở tổ chức chiều 19/1.

Bà Tú cho biết, thực hiện kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến của Thành phố tại văn bản số 4743/UBND-KGVX ngày 10/8/2016 của UBND Thành phố về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016, ngày 31/7/2016, Thành phố đã tổ chức khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ egov.hanoi.gov.vn và cung cấp chính thức 7 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực tư pháp (khai sinh, khai tử), liên thông với Công an và Bảo hiểm xã hội.

Quy I, Ha Noi trien khai 120 dich vu cong truc tuyen muc do 3 - Anh 1

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đến ngày 15/12/2016, hệ thống dịch vụ công đã được triển khai đồng bộ tại 584 xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn Thành phố và đạt được những kết quả tích cực với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến khoảng 70%, nâng cao chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từng bước phục vụ người dân được tốt hơn.
Để tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp, Thành phố đã ban hành Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 12/1/2017 về việc triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức 3 đã hoàn thành xây dựng.
Theo đó, trong quý I/2017, Thành phố triển khai cung cấp 120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, chia làm 3 đợt: Đợt 1, vận hành chính thức từ ngày 19/1/2017, gồm 27 dịch vụ công; đợt 2 vận hành chính thức từ ngày 1/3/2017, gồm 20 dịch vụ công; và đợt 3 vận hành chính thức từ ngày 15/3/2017 gồm 73 dịch vụ công.
Sau quá trình khảo sát quy trình nghiệp vụ, xây dựng phần mềm và triển khai thí điểm tại UBND quận Long Biên (đối với dịch vụ công cấp quận), các đơn vị đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT và đơn vị phát triển phần mềm để triển khai đảm bảo đủ điều kiện chính thức công bố và triển khai diện rộng (đối với dịch vụ công cấp quận) đến người dân và doanh nghiệp khai thác sử dụng.
Như vậy theo đúng lộ trình, ngày 19/1/2017, Hà Nội cung cấp chính thức 27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp.
Cụ thể, ở cấp Sở, triển khai 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của 3 Sở: Tư pháp (12 dịch vụ về đăng ký hành nghề luật sự); Văn hóa và Thể thao (2 dịch vụ về cấp giấy phép thực hiện quảng cáo); Du lịch (6 dịch vụ về cấp thẻ hướng dẫn viên).
Đối với cấp quận, triển khai 1 dịch vụ công “Cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh)” trực tuyến mức độ 3 cấp quận tới 12 UBND quận.
Với cấp phường, triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường tới 168 UBND phường thuộc 12 quận, gồm: 2 dịch vụ về đăng ký kết hôn, 2 dịch vụ về đăng ký giám hộ, 1 dịch vụ “cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”, 1 dịch vụ “cấp bản sao trích lục hộ tịch”.
Với mục tiêu nhằm rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Hà Nội khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng, khai thác các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Thành phố, tiến tới xây dựng Công dân điện tử, phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố.