Quý II, HAG lãi ròng 283 tỷ đồng

Gốc
(DĐDN) - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013.

Theo công bố, doanh thu của HAG đạt gần 283 tỷ đồng, tăng 2.7 lần so với cùng kỳ; Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2013 đạt 692 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.413 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với 6 tháng năm 2012.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất trong quý 2/2013 của HAG đạt hơn 692 tỷ đồng, tăng 23% so với 6 tháng năm 2012; Trong đó, doanh thu từ bán đường chiếm tỷ trọng lớn nhất (44% tổng doanh thu) khi đạt gần 304 tỷ đồng; doanh thu từ bán điện đạt hơn 73 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ so với cùng kỳ; doanh thu bán căn hộ tăng hơn 26 tỷ đồng, đạt tại 55 tỷ đồng.

Hoạt động khai thác mủ cao su bắt đầu mang lại doanh thu cho HAG trong quý 2/2013, với hơn 60 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ cùng tăng 66%, chủ yếu nhờ lãi từ chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần mang về 359 tỷ đồng (tăng hơn 139 tỷ đồng) và lãi chênh lệch tỷ giá gần 43 tỷ đồng.

Trừ đi chi phí phát sinh trong kỳ và lợi ích cổ đông thiểu số, HAG ghi nhận lãi ròng hợp nhất quý 2 gần 283 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 332 tỷ đồng, tăng 252% so với cùng kỳ. Lãi của cổ đông công ty mẹ quý 2 đạt 282,65 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 368,34 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, thặng dư vốn cổ phần tăng 664 tỷ đồng lên 3.544 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối đạt 1.856 tỷ đồng.

Thu Hiền

Email Print

Tin nóng

Tin mới