(ĐTCK-online) CTCP Thép Việt Ý (VIS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2009. Theo đó, trong quý III, VIS đạt 518 tỷ đồng doanh thu và 69,97 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIS đạt 1.355 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 200,3 tỷ đồng, tương đương 790% kế hoạch năm.

Thay vì mức cổ tức dự kiến chi trả là 12%, trong năm nay, VIS dự kiến sẽ trả cổ tức ở mức 40% bằng tiền mặt. Hiện VIS vẫn đang hoàn tất việc xây dựng nhà máy luyện phôi thép và dự kiến sẽ vận hành sản xuất phôi thép trong tháng 11 tới đây. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn phôi rất lớn cho các nhà máy sản xuất thép tại miền Bắc.