Quý III, lợi nhuận Hoa Sen (HSG) giảm hơn 84% về 265 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đồng loạt giảm trong quý III (niên độ tài chính 2021-2022).

Biên lợi nhuận gộp quý III thấp nhất từ năm 2020 tới nay

Trong quý III niên độ tài chính 2021-2022 (từ 1/4 - 30/6), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 12.177,2 tỷ đồng, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỷ đồng, giảm 84,4% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 22,7% về chỉ còn 13,1%.

Được biết, trong 2 năm đại dịch, biên lợi nhuận gộp của Hoa Sen cao hơn nhiều quý III. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp năm 2020 đạt 17,21% và biên lợi nhuận gộp năm 2021 đạt 16,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 46% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.358,7 tỷ đồng về 1.595 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 71,1%, tương ứng giảm 108,63 tỷ đồng về 44,07 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 44,7%, tương ứng tăng thêm 67,51 tỷ đồng lên 218,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 17%, tương ứng tăng thêm 164,59 tỷ đồng lên 1.130,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu chi phí tài chính quý III. (Nguồn: BCTC).

Cơ cấu chi phí tài chính quý III. (Nguồn: BCTC).

Công ty thuyết minh thêm chi phí tài chính tăng đột biến chủ yếu do công ty ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá tăng thêm 87,4 tỷ đồng lên 158,8 tỷ đồng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 41.771,5 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.138,03 tỷ đồng, giảm 66,3% so với cùng kỳ.

Trong niên độ tài chính 2021-2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 46.399 tỷ đồng và 3 kịch bản lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.500 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 2.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 45,5% kế hoạch lợi nhuận năm (kế hoạch lãi 2.500 tỷ đồng) và hoàn thành 75,9% kế hoạch năm (kế hoạch lãi 1.500 tỷ đồng).

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, Hoa Sen ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 687,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.025,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 293,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 831,1 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Hoa Sen giảm 13,3% so với đầu năm về 23.079 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 12.344,6 tỷ đồng, chiếm 53,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 5.997,6 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.997,6 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Cơ cấu tồn kho của HSG tính tới 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).

Cơ cấu tồn kho của HSG tính tới 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).

Về cơ cấu tồn kho, tồn kho của Công ty chủ yếu là 6.925,6 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu; 3.506,1 tỷ đồng thành phẩm; 587,5 tỷ đồng công cụ, dụng cụ… Mặc dù sở hữu tồn kho lớn nhưng tính tới 30/6/2022, Công ty chỉ trích lập dự phòng giảm giá tồn kho là 158,8 tỷ đồng, thấp hơn đầu năm ghi nhận trích lập lên tới 206,9 tỷ đồng (giảm 48,1 tỷ đồng).

Được biết, từ 11/10/2021 đến 29/7/2022, giá thép thế giới liên tục giảm, tương ứng giảm 30,4% về 4.122 CNY/tấn và trong nước, kể từ tháng 5 tới nay, các doanh nghiệp sản xuất thép cũng đồng loạt giảm giá thép theo xu hướng thế giới.

Giá thép thế giới liên tục giảm mạnh từ cuối năm 2021 tới nay (Nguồn: Trading Economics).

Giá thép thế giới liên tục giảm mạnh từ cuối năm 2021 tới nay (Nguồn: Trading Economics).

Như vậy, mặc dù giá thép thế giới và trong nước liên tục giảm mạnh nhưng giá trị trích lập dự phòng giảm giá tồn kho của Hoa Sen không có dấu hiệu tăng lên tương xứng với diễn biến tiêu cực của giá thép.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 12,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 831,5 tỷ đồng lên 7.667,6 tỷ đồng và chiếm 33,2% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 25,7% tổng nguồn vốn).

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ liên tục thoái vốn

Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (Đầu tư Hoa Sen) - công ty của ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoa Sen vừa thoái toàn bộ 17,75 triệu cổ phiếu HSG bằng hình thức giao dịch thỏa thuận.

Được biết, trong phiên 24/6 có 5 lệnh giao dịch thỏa thuận cổ phiếu HSG có khối lượng bằng khối lượng mà Đầu tư Hoa Sen bán ra với mức giá 14.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, công ty của ông Vũ đã thu về số tiền hơn 250 tỷ đồng.

Trước đó, nhóm cổ đông liên quan đến ông Vũ liên tục bán ra cổ phiếu HSG. Chẳng hạn, từ 25/11/2020 đến 2/1/2021, Đầu tư Hoa Sen bán hơn 57 triệu cổ phiếu HSG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 16,45% xuống 3,63%; từ 11/8/2021 đến 9/9/2021, ông Trần Ngọc Chu, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Hoa Sen bán 400.000 cổ phiếu HSG; từ 7/10/2021 đến 5/11/2021, ông Hồ Thanh Hiếu, Phó tổng giám đốc Hoa Sen bán 400.000 cổ phiếu HSG...

Đồ thị giá cổ phiếu HSG cho thấy, cổ phiếu này tăng từ hơn 4.000 đồng/cổ phiếu thời điểm cuối tháng 3/2020 lên gần 50.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/10/2021, sau đó dao động trong vùng 30.000 - 40.000 đồng/cổ phiếu cho đến giữa tháng 4/2022 trước khi giảm giá thêm từ đó đến nay (ngày 29/7/2022 là 16.950 đồng/cổ phiếu).

Duy Bắc

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quy-iii-loi-nhuan-hoa-sen-hsg-giam-hon-84-ve-265-ty-dong-d170662.html