Chủ tịch Quốc hội: Ngân sách thì vơi, các quỹ thì nhiều

Chủ tịch Quốc hội: Ngân sách thì vơi, các quỹ thì nhiều

Ngân sách nhà nước như dòng sông thì vơi mà các hồ (quỹ tài chính) thì giữ nhiều. Điều này đã làm phân tán...

20 liên quan

Đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đoàn giám sát của UB Thường vụ QH đề nghị bỏ ngay 6 loại quỹ nhà nước ngoài ngân sách, trong đó có quỹ bảo...

20 liên quan

Có quá nhiều Quỹ làm phân tán nguồn lực Nhà nước

'Có một thực tế hiện nay là dòng sông thì cạn nước, nhưng ao, hồ thì dồi dào'. Câu nói ví von của Chủ tịch...

20 liên quan

Đề nghị bãi bỏ Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu, xác định rõ lộ trình hoặc bãi bỏ ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để mặt hàng...

20 liên quan

Đề nghị bãi bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bãi bỏ ngay sáu loại quỹ ngoài ngân sách, trong đó có...

20 liên quan

Đảm bảo quản lý hiệu quả các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Hữu Quang cho rằng Chính phủ cần kiên quyết tái cơ cấu, dừng...

20 liên quan

Có lộ trình trong sắp xếp, tổ chức lại các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật...

20 liên quan

Xây dựng Quỹ Tài chính nhà nước ở nhiều nơi còn bị trùng lặp

Một số quỹ Tài chính Nhà nước trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ hoặc nguồn thu và nhiệm vụ chi trùng với Ngân...

20 liên quan

Tăng cường quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước

Trong những năm qua, nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoài NSNN) được...

20 liên quan