Quỹ tài năng âm nhạc mang tên Bảo Phúc

Gốc
Khi nhạc sĩ Bảo Phúc ra đi, gia đình, bạn bè đều biết anh còn nhiều dự án âm nhạc dở dang và nhiều mong ước chưa thực hiện. Trong đó, có việc thành lập một quỹ để khuyến khích, hỗ trợ những tài năng âm nhạc còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, học tập thông qua cách thu nhập tiền tác quyền những ca khúc của mình.

Trong lần gặp hồi đầu xuân 2008 với anh Lê Hiếu Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Giáo dục Huế hiếu học, nhạc sĩ Bảo Phúc đã chia sẻ ý này. Anh mất, tưởng rằng mọi chuyện sẽ qua theo thời gian, nhưng mới đây, gia đình anh đã liên lạc với Ban quản lý Quỹ Giáo dục Huế hiếu học để thực hiện mong ước của anh, lập Quỹ Tài năng âm nhạc Bảo Phúc. Trước mắt, gia đình ủy quyền cho Quỹ Giáo dục Huế hiếu học quản lý quỹ này để hỗ trợ các tài năng âm nhạc của Học viện Âm nhạc Huế với số tiền ban đầu là 50 triệu đồng. N.V

Tin nóng

Tin mới