Quỹ Tâm Tài Nghệ An thông báo xét thưởng năm 2015

Gốc
Quỹ Tâm Tài Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 4676/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Nghệ An. Quỹ sẽ tiến hành xét thưởng để trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển quê hương Nghệ An trong năm 2014-2015.

Đối tượng xét thưởng là các cá nhân là người Nghệ An ở trong và ngoài nước đạt giải quốc gia, quốc tế năm 2014, 2015 trong tất cả các lĩnh vực như: kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng, văn hóa nghệ thuật, thể thao... mang lại niềm tự hào cho quê hương Nghệ An và đất nước với các giải thưởng như sau:

I. Giải thưởng 10 triệu đồng và cup Lưu niệm cho tập thể hoặc cá nhân đạt giải Vàng hoặc giải nhất cấp quốc gia hoặc quốc tế (Năm 2014, 2015) trong các lĩnh vực: Thể dục - thể thao. Giáo dục đào tạo. Các lĩnh vực khác: Căn cứ vào những đóng góp, cống hiến của cá nhân/tổ chức, Quỹ sẽ xem xét và quyết định khen thưởng cho từng trường hợp cụ thể.

Giải thưởng:

a. Giải Vàng hoặc Nhất: 15 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

b. Giải Bạc hoặc Nhì: 12 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

c. Giải Đồng hoặc Ba: 10 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

3. Học sinh thi đại học đạt Thủ khoa từ 27 điểm trở lên (Năm 2014, 2015):

Giải thưởng: 5 triệu đồng/cá nhân.

II. Những tập thể, cá nhân có sáng kiến, công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học của Nhà nước hoặc quốc tế công nhận, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An.

1. Sáng kiến, công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học của Nhà nước công nhận:

Giải thưởng: 15 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân.

2. Sáng kiến, công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học của Quốc tế công nhận:

Giải thưởng: 20 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân.

3. Một số trường hợp đặc biệt: Căn cứ vào những đóng góp, cống hiến của cá nhân/tổ chức, Quỹ sẽ xem xét và quyết định khen thưởng cho từng trường hợp cụ thể.

III. Các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có nhiều đóng góp trên lĩnh vực kinh tế xã hội, từ thiện nhân đạo… góp phần vào việc xây dựng và phát triển quê hương Nghệ An (Năm 2014, 2015):

Tổ chức, cá nhân có đóng góp cho Nghệ An giá trị từ 100 triệu đồng trở lên: Giải thưởng là Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân.

Các tổ chức, cá nhân nếu thấy mình hoặc tổ chức, cá nhân khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng thưởng thì tự nguyện làm hồ sơ cho mình hoặc làm hồ sơ giới thiệu đối tượng tặng thưởng gửi về Quỹ Tâm Tài Nghệ An theo quy định sau:

1. Đơn đề nghị: 01 bản (Tải mẫu tại http://qna.org.vn/detail-news-view-1-23-167_mau-don-de-nghi-xet-thuong.html);

2. Giấy tờ chứng minh đủ tiêu chuẩn, điều kiện được xét tặng thưởng của Quỹ Tâm Tài Nghệ An: 01 bản sao có chứng thực.

3. Sơ yếu lý lịch của đối tượng được xét (nếu là cá nhân) hoặc Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đối tượng được xét và Sơ yếu lý lịch của người đại diện theo pháp luật của đối tượng được xét (nếu là pháp nhân): 01 bản sao có chứng thực.

4. Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu: 01 bản sao có chứng thực.

Người đề nghị và đối tượng được đề nghị tặng thưởng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Quỹ về tính hợp pháp và chính xác của nội dung thông tin và hồ sơ đề nghị đã nộp cho Quỹ.

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị xét thưởng được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ xét thưởng lần thứ hai (2014-2015).

Hồ sơ xét thưởng gửi về Quỹ Tâm Tài Nghệ An

Địa chỉ: Số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Cán bộ phụ trách:

Lê Thị Xuân: 091.649.4888/ 0383.869.8869

Vũ Tam Bách: 0945.243.030

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h00 ngày 15/01/2016.

Tin nóng

Tin mới