Tổng cộng có 5 quỹ đầu tư thuộc quản lý của Dragon Capital đang nắm giữ cổ phiếu REE. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital tại REE đã giảm từ 11,08% xuống 10,08%.

Quy thuoc Dragon Capital ban 2,7 trieu co phieu REE - Anh 1

Trước khi thực hiện giao dịch, quỹ Vietnam Enterprise Investment Ltd đã nắm giữ 2,88 triệu cổ phiếu REE, tương đương với 1,07% vốn của CTCP Cơ điện lạnh (mã REE- HoSE).

Ngày 2/2/2016, tổ chức này đã bán ra 2,7 triệu cổ phiếu. Sau khi thoái phần lớn vốn góp tại REE, quỹ này hiện chỉ còn nắm giữ 180.000 cổ phiếu.

Vietnam Enterprise Investment Ltd là quỹ đầu tư thuộc quản lý của Dragon Capital. Ngoài ra, bốn quỹ đầu tư khác cùng thuộc quản lý của Dragon Capital cũng đang nắm giữ cổ phiếu REE. Tổng số cổ phần nhóm cổ đông này nắm giữ là 29,12 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital tại REE đã giảm từ 11,08% xuống 10,08% vốn điều lệ của REE.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu REE

Quy thuoc Dragon Capital ban 2,7 trieu co phieu REE - Anh 2