Trung ương Mặt trận Tổ quốc kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Trung ương Mặt trận Tổ quốc kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Nhà Đại đoàn kết - hiện thực giấc mơ an cư của người nghèo

Nhà Đại đoàn kết - hiện thực giấc mơ an cư của người nghèo

Vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ

Vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ

Hà Nội: Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 'Quỹ Vì người nghèo' Thành phố năm 2022

Hà Nội: Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 'Quỹ Vì người nghèo' Thành phố năm 2022

Thư ngỏ vận động ủng hộ ''Quỹ vì người nghèo'' thành phố Hà Nội năm 2022

Thư ngỏ vận động ủng hộ ''Quỹ vì người nghèo'' thành phố Hà Nội năm 2022

Hà Nội kêu gọi ủng hộ 'Quỹ vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội kêu gọi ủng hộ 'Quỹ vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội: Kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Hà Nội: Kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

'Cây mùa xuân' cho người nghèo

'Cây mùa xuân' cho người nghèo

Hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo

Hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' của tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' của tỉnh An Giang
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' của tỉnh An Giang
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' của tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' của tỉnh An Giang

Tăng nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Tăng nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Đà Nẵng phát động ủng hộ Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Đà Nẵng phát động ủng hộ Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội: Triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022

Hà Nội: Triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022

Hà Nội triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Bình Dương: Hỗ trợ gần 11 ngàn người ổn định cuộc sống

Tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và công trình an sinh xã hội

Tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và công trình an sinh xã hội