Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyền con người - một giá trị vĩnh hằng

(HNM) - Suốt 60 năm qua kể từ khi Tuyên ngôn thế giới về quyền con người được Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức thông qua (ngày 10-12-1948) tại Pa-ri (Pháp), đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự hấp dẫn. Ngày này đã được Liên hợp quốc lấy làm ngày Quyền con người (The Human Rights Day) trên toàn thế giới. Tuy nhiên theo ngôn ngữ Hán - Việt, người ta còn gọi là: ngày Nhân quyền thế giới.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/190207