Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyên góp 925 nghìn bản sách giáo khoa cũ

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Thực hiện chủ trương quyên góp, tặng lại,  bán lại sách giáo khoa cũ hỗ trợ học sinh nghèo, đóng góp cho tủ sách dùng chung và thư viện trường học, đến nay, học sinh các trường đã góp  được 925 nghìn bản sách giáo khoa cũ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124913&sub=127&top=39