Quyên góp sách giáo khoa cũ cho thư viện trường học

Gốc
(HNM) - Trong 2 ngày 25 và 27-5, Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) đã tổ chức phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa (SGK) cũ tại 2 trường ở Hà Nội là THPT Chu Văn An và Kim Thư (Thanh Oai).

1.400 cuốn SGK cũ đã được học sinh tặng thư viện trường học, tặng học sinh lớp dưới và các bạn có hoàn cảnh khó khăn của các trường khác. Việc quyên góp, chuyển tặng, dùng lại SGK cũ không chỉ giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường mà còn rèn luyện cho các em tính cẩn thận, ý thức gìn giữ, bảo quản sách. Cùng với hoạt động quyên góp SGK cũ, NXB GD đã xây dựng kế hoạch phát hành SGK cho năm học mới với mục tiêu ổn định giá, đáp ứng nhu cầu sử dụng SGK của 100% học sinh, tăng cường sử dụng SGK cũ, sách dùng chung. NXB sẽ phát hành khoảng 80 triệu bản SGK và triển khai 2 tháng cao điểm: Tháng phát hành sách phục vụ hè (từ ngày 20-5 đến 20-6) và Tháng phát hành sách phục vụ năm học mới (từ ngày 20-7 đến 20-8).

Tin nóng

Tin mới