Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyền lợi vượt quá mức phí?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Dự luật BHYT hiện đang được lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, nhưng có thể thấy một số vấn đề cần sớm được thể chế hóa vào dự luật này.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=28179