Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyền sở hữu trí tuệ trên Internet và vấn đề cần lưu tâm

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Trang web và những thông tin trên web chính là sản phẩm trí tuệ, tài sản của doanh nghiệp. Đây cũng là đối tượng được bảo hộ, bảo vệ và công nhận trong Luật Dân sự, Luật Sở hữu Trí tuệ (SHTT) và mang tính nhất quán áp dụng trên toàn cầu

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/3/145035