Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Gốc

ND – Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định tại Chương II, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (từ Điều 9 đến Điều 22).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131531&sub=67&top=40