Quyền và trách nhiệm của trưởng tầu hỏa

Gốc
Trong hoạt động vận tải đường sắt, Trưởng tầu là người chỉ huy cao nhất trên tầu, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phục vụ khách hàng, bảo đảm tầu chạy theo đúng lịch trình...Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới