Quyết định 535 phù hợp với quy định của pháp luật

Gốc
Ông Đặng Hưng Tài yêu cầu nâng giá bồi thường về đất, nhà ở, vật kiến trúc và nâng mức hỗ trợ di dời và bố trí tái định cư do Nhà nước thực hiện công trình đường mới song song đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ đường Hùng Vương - ĐT 848 nối dài), phường 2, thành phố Sa Đéc.

Năm 2014, ông Đặng Hưng Tài (ngụ số 29B, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) được UBND thành phố Sa Đéc cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất diện tích 3.720,9m2, gồm: 400m2 đất ở đô thị; 354,6m2 đất nghĩa trang, nghĩa địa và 2.966,3m2 đất trồng cây lâu năm, phường 2, thành phố Sa Đéc.

Ngày 12/4/2018, UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND-HC và Quyết định số 85/QĐ.UBND-HC về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất của ông Đặng Hưng Tài diện tích 825,3m2 (trong đó: 3,3m2 đất ở đô thị; 293,5m2 đất nghĩa trang, nghĩa địa và 528,5m2 đất trồng cây lâu năm) để thực hiện công trình đường mới song song đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn Hùng Vương - ĐT 848 nối dài).

Ngày 27/4/2018, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 34/QĐ.HĐBTHT&TĐC bồi thường về đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng và mồ mả cho ông Tài với số tiền 1.048.877.888 đồng.

Ông Đặng Hưng Tài không thống nhất nên khiếu nại.

Ngày 31/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND-NĐ, giải quyết: Giữ nguyên Quyết định số 34/QĐ.HĐBTHT&TĐC ngày 27/4/2018 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Sa Đéc về việc bồi thường thiệt hại về đất, nhà ở, vật kiến trúc, chính sách hỗ trợ cho ông Đặng Hưng Tài.

Ông Tài không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp đối thoại với ông Đặng Hưng Tài.

Qua kết quả xác minh và kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, việc khiếu nại của ông Đặng Hưng Tài yêu cầu các nội dung nêu trên là không có cơ sở xem xét giải quyết. Quyết định số 535/QĐ-UBND-NĐ ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ: Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn; Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015-2019); Công văn số 186/UBND-KTN ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình đường song song đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc và nhận định trên; tại Văn bản số 157/QĐ-UBND-NĐ, ngày 31/5/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã giữ nguyên Quyết định số 535/QĐ-UBND-NĐ ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc.

Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND thành phố Sa Đéc tổ chức thi hành quyết định này.

Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu ông Đặng Hưng Tài không đồng ý thì có quyền khởi kiện tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.