Đã giải ngân hơn 3.500 tỷ gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Đã giải ngân hơn 3.500 tỷ gói hỗ trợ tiền thuê nhà

TP HCM cơ bản hoàn thành gói hỗ trợ tiền thuê nhà

TP HCM cơ bản hoàn thành gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Tp Hồ Chí Minh: Hoàn thành phê duyệt hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà

Tp Hồ Chí Minh: Hoàn thành phê duyệt hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà

Bình Dương đã hỗ trợ hơn 823 tỷ cho hơn 1,2 triệu người lao động

Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo phải hoàn tất thủ tục chi trả cho người lao động trước ngày 30/9

Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo phải hoàn tất thủ tục chi trả cho người lao động trước ngày 30/9

Thêm nhiều lao động có cơ hội nhận hỗ trợ

Thêm nhiều lao động có cơ hội nhận hỗ trợ

TP HCM giải ngân hơn 951 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

TP HCM giải ngân hơn 951 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

TP.HCM cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

TP.HCM cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

TP HCM đã chuyển gần hết kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

TP HCM đã chuyển gần hết kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Nguồn động viên kịp thời đối với người lao động xa quê từ Quyết định của Thủ tướng

Nguồn động viên kịp thời đối với người lao động xa quê từ Quyết định của Thủ tướng

Nhanh chóng giải ngân tiền hỗ trợ cho người lao động

Nhanh chóng giải ngân tiền hỗ trợ cho người lao động

Quảng Nam, Đà Nẵng hoàn tất chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

Quảng Nam, Đà Nẵng hoàn tất chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đối thoại với viên chức và người lao động

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đối thoại với viên chức và người lao động

Bình Dương đề nghị phải hoàn tất chi hỗ trợ tiền thuê nhà trước 30/9

Bình Dương đề nghị phải hoàn tất chi hỗ trợ tiền thuê nhà trước 30/9

Triển khai chậm do đâu?

Triển khai chậm do đâu?

Phú Yên chăm lo đời sống thiết thực của viên chức, người lao động

Phú Yên chăm lo đời sống thiết thực của viên chức, người lao động

Đã hỗ trợ 3,1 nghìn tỷ đồng tiền thuê nhà cho hơn 4,6 triệu lượt lao động

Đã hỗ trợ 3,1 nghìn tỷ đồng tiền thuê nhà cho hơn 4,6 triệu lượt lao động

Hơn 4,6 triệu lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Hơn 4,6 triệu lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà