Quyết định số 1379/QĐ-TTg về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1379/QĐ-TTg về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc và các huyện phía tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013-2020 với mục tiêu nhằm: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Một trong các giải pháp chủ yếu phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng trung du, miền núi Bắc Bộ là hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường học, đầu tư chuẩn hóa cơ sở vật chất trường, lớp học đáp ứng yêu cầu huy động học sinh trong độ tuổi, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội...

* Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ra Thông tư số 03/2013/ TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 23-3-2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Thông tư hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình quy mô vốn đầu tư dưới ba tỷ đồng, có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, kỹ thuật đơn giản và áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, công trình nằm trên địa bàn thôn, bản, ấp, giao cộng đồng hưởng lợi tự thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-9-2013.

Tin nóng

Tin mới